Relator as eies av Jan Aage Røtnes og Tine Røtnes.
Begge har lang og unik kompetanse innenfor en rekke områder basert på kreativitet, inspirasjon og utvikling.
Dette er vår drivkraft i hverdagen.
Alle utfordringer er muligheter!

Content1 | col1

Bedriftsrådgivning

Jan Aage arbeider som Bedriftsrådgiver, og tar oppdrag på Styre- og Ledelsesnivå.

Fokusomåder er:
* Strategi og Forretningsplan
* Produktstrategier
* Salg og Resultatforbedring
* Analyse og effektivisering av salgsprosesser
* Bistand ved innføring av CRM-systemer
* Organisatorisk innføring av IT
* Organisasjonsendringer
Relator's bedriftsrådgivning er praktisk og handlingsrettet lagt opp, og det utarbeides alltid prosjektplaner med målbeskrivelser og milepeler. Det avtales regelmessige status- og planleggingsmøter med oppdragsgiver.

Bistand innenfor bedriftsrådgivning tilbys på time-, dag- eller prosjektbasis, avhengig av hver enkelt kundes situasjon og behov.

Referanser oppgis ved behov.