Relator as eies av Jan Aage Røtnes og Tine Røtnes.
Begge har lang og unik kompetanse innenfor en rekke områder basert på kreativitet, inspirasjon og utvikling.
Dette er vår drivkraft i hverdagen.
Alle utfordringer er muligheter!

Content1 | col1

Interimledelse

Relator tilbyr Jan Aage som Interimleder på Management for Hire basis Bedrifter kan ha behov for en leder på definert interimbasis. Slike behov oppstår ofte ved omorganiseringer, skifte av nøkkelpersoner, eller ved strukturendringer som fusjon, fisjon eller oppkjøp.

Jan Aage har lang erfaring som interimleder, og går ofte inn i midlertidige lederposisjoner. I slike situasjoner legges det vekt på noen vitale egenskaper:

* Evne til å analysere og tolke den faktiske situasjonen
* Evne til å gå raskt inn i ny rolle
* Gode kommunikasjonsevner
* Evne til å skape ro og tillit
* Gode samarbeidsevner

Et typisk behov for en interimleder er når en leder slutter og det skal ansettes en ny. I den tiden det tar å få på plass en ny person, kan en interimsleder sammen med toppledelsen gjennomføre ønskede justeringer på organisatorisk og/eller operasjonellt nivå, og derved berede grunnen for den nye lederen.

Jan Aage har gjennomført et antall slike oppgaver med vellykket resultat. Erfaringsmessig vil et oppdrag ha en varighet på 6-12 måneder. Slike oppdrag tas vanligvis på 60-80% engasjement, og tilbys til et fastsatt månedshonorar.