Relator as eies av Jan Aage Røtnes og Tine Røtnes.
Begge har lang og unik kompetanse innenfor en rekke områder basert på kreativitet, inspirasjon og utvikling.
Dette er vår drivkraft i hverdagen.
Alle utfordringer er muligheter!

Content1 | col1

Foredrag

Jan Aage har lang erfaring som foredragsholder og ordstyrer på forretningskonferanser i flere land. Han er autorisert som "Special Interest Speaker" for Sixth Star Entertainment Group i USA, som bl.a. adminstrerer foredragsholdere til cruiseindustrien.

I Norge representeres Jan Aage av Athenas.

Se http://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/jan-aage-roetnes-foredrag/
Jan Aage har lang erfaring som leder i norske og internasjonale bedrifter og har arbeidet spesielt innenfor salg og salgsledelse, samt innføring av IT og endringsledelse. Han har skrevet om CRM for Kapital Data, og har publisert artikkelsamlingen IT-støttet kundebehandling. Som konsulent har han arbeidet i mange land og kulturer, og har mange og nyttige erfaringer som han deler med sine kunder og tilhørere.

Jan Aage har de tre ordene KREATIVITET – INSPIRASJON – UTVIKLING som sitt mantra. Disse tre ordene er sentrale i hans foredrag. Han leverer spesialtilpassede foredrag som tar utgangspunkt i tema som opptar tilhørerne og kombinerer dette med sitt hovedbudskap. Han legger energi, entusiasme og motivasjon inn som naturlige elementer i foredragene.

Aktuelle foredrag:

«Det spiller i grunnen ingen rolle hvilket IT-system man kjøper for ikke å bruke!»

Bakgrunnen for dette foredraget er at mange bedrifter anskaffer IT-systemer uten å ha tilstrekkelig fokus på de organisatoriske prosessene som skaper varig effekt og verdi av anskaffelsene. Røtnes presenter erfaringer, utfordringer og, ikke minst, mulige løsninger på disse utfordringene.


«I morgen er i dag blitt i går!»

Dette foredraget fokuserer på endring, endringsledelse og viktigheten av å legge utfordringer og problemer bak seg og se fremover.